You are here: Home >Archive for the ‘rośliny okrywowe’ Category

Potencjał przestrzeni niewykorzystywanej – torowiska tramwajowe cz. 1

Wiele miast w Polsce posiada lepiej lub gorzej zagospodarowany teren przeznaczony pod komunikację tramwajową. Zagospodarowanie to ma zwykle charakter powtarzalny i monotonny (płyty betonowe, żwir lub nawierzchnia ulic) ran herunterladen. Dominują torowiska tramwajowe wydzielone. Pokryte są one kruszywem z niewielkimi terenami zieleni w pasach ochronnych rozgraniczających tor od jezdni lub torowiska wbudowane w jezdni din […]

Tags: , ,