Jesteś tutaj: Home > ciekawostki, wody opadowe > Wody opadowe- jak wykorzystać je w mieście?

Wody opadowe- jak wykorzystać je w mieście?

Miasto zdominowane zostało przez nawierzchnie nieprzepuszczalne takie jak beton i płyty kamienne, które nie wpływają pozytywnie na klimat oraz mieszkańców foto's download van facebook. Spływ powierzchniowy wód jest ogromny. Można zaobserwować, iż istniejące przewody kanalizacyjne nie są w stanie odprowadzić całości opadu z deszczy nawalnych i gwałtownych roztopów (zła konserwacja, zaniedbanie oraz miała przepustowość) känguru chroniken hörbuch download kostenlos. Powoduje to znaczne straty i utrudnienia dla mieszkańców. Odprowadzenie wód opadowych wprost do kanalizacji dodatkowo ogranicza, a wręcz uniemożliwia ich wykorzystanie zwłaszcza przez roślinność miejską download current ios. Dodatkowo zmniejsza się wilgotność powietrza, co pokutuje w złym samopoczuciu mieszkańców oraz znacznym wzroście temperatury. Jak wykorzystać wody opadowe w mieście cod herunterladen?

Istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań dotyczących wykorzystania wód opadowych np. w celu podlewania roślin w okresach niedoborów wody whatsapp desktop mac. Geokompozyt lub hydroboxy sorbujący wodę to przestrzenne konstrukcje. Służą zatrzymywaniu wody w glebie, by była dostępna dla roślin. W ten sposób pomagają roślinom rozwijać się szybciej, a w przypadku suszy lub niedoborów wody umożliwiają im przetrwanie pro 7 app herunterladen. Wspomóc działanie systemów retencjonowania mogą odpowiednio dobrane rośliny, które dodatkowo oczyszczają zgromadzoną wodę. Można też wyróżnić takie rozwiązania dla zagospodarowania wód opadowych jak: mulda chłonna, ogród deszczowy, wypustka uliczna outlook 2013 mails vom server herunterladen. Wymienione powyżej założenia są założeniami roślinnymi niewymagającymi wielkich nakładów pielęgnacyjnych. Wykorzystuje się w nich rośliny wieloletnie (trawy, byliny, krzewy oraz drzewa), które są w stanie przetrwać okresowe susze czy zalanie irische volksmusik kostenlosen.


Biorąc pod uwagę politykę zrównoważonego rozwoju należy wprowadzać więcej rozwiązań proekologicznych skierowanych na gospodarowanie i wykorzystać wody opadowe w mieście kaspersky download kostenlos. Niezbędna jest edukacja, wyczulanie i wymaganie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przy kreowaniu przestrzeni publicznej przez architektów, urbanistów oraz architektów krajobrazu deutsche single charts kostenlosen. Widoczna jest korelacja pomiędzy odpowiednią gospodarką wodą opadowa, a terenami zieleni miejskiej. Częste zamieranie roślinności powodowane jest właśnie przez okresowe braki wody.

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające systemy pozwalają na kreowanie przestrzeni estetycznej, przyjaznej użytkownikowi oraz co najważniejsze wspomagające trudny miejski mikroklimat 🙂

mgr inż. architektury krajobrazu Paulina Habrzyk

Tags: , , ,

Leave a Reply